Jeanette Palmqvist
Copywriter DIHM
Copywriting + Grafisk design = Kommunikation

Studio Bubblan arbetar med ord och bild i olika konstella- tioner. Ibland som ett komplett team för mindre uppdrag eller för en del av ett större uppdrag. Ibland tillsammans med kollegor i branschen. Och ibland i uppdrag som frilansare.

Grönt tänkande i varumärken och marknadsföring

Vårt mål är, att tillsammans med uppdragsgivaren, skapa en helhetssyn på företagets eller produktens varumärke. Att hålla samman koncept är styrkan i Studio Bubblan. Att från start formulera målet. Att vårda och utveckla upparbetade värden. Med långsiktigt och uthålligt tänk i marknadsföringen finns dessutom pengar att spara.
Från high tech till kultur hittar du uppdragsgivarna. Genomgående finns den gröna tanken. Att se till de långsiktigt hållbara lösningarna. Konkreta exempel på hur du har nytta av oss hittar du på länken:
Spela Boll (Skriv ut pdf.)

Designutställningar och designtidskrifter

Studio Bubblan har varit representerad på internationella utställningar och i ledande designtidskrifter i Europa och USA, som Print, Novum och Graphis.
Se skryt.
jeanettepalm@yahoo.se
Kari Palmqvist
Grafisk designer / AD
Medlem i bl.a.
Art Directors Club NY
Svenska Tecknare
och ITC
kari@bubblan.se
Studio Bubblan AB
Skanstorget 6A
411 22 Göteborg
Ateljé: Lakhallsv 22
506 32 Borås
Sverige / Sweden

Copy 0706 035941
Design 0705 604844

Copywriting + Grafisk Design
= Kommunikation