Grafisk designer och Art Director

Kari har drivit Studio Bubblan AB i drygt 30 år. Sedan 1993 tillsammans med Jeanette Palmqvist, copywriter.

Arbetet har i stort varit fokuserat på logo- och profilprogram. Men Karis nyfikenhet har varit större än så. Han har arbetat som formgivare inom hela spektrat av grafisk design. (se Projekt). Utfallet har bland annat resulterat i internationella utställningar och representation i böcker och tidskrifter om grafisk design.

Senior designer

Nyfikenheten är fortfarande stor. Och viljan att dela med sig av kompetensen. För omfattande eller udda uppdrag, är det en utmaning att ingå i nya team. Arbeta med delar av ett projekt. Eller leda det som AD.


Kari Palmqvist
Grafisk designer och AD

Mobil: 0705 604844

kari@bubblan.se
Studio Bubblan AB
Skanstorget 6A
411 22 Göteborg
Ateljé: Lakhallsv 22
506 32 Borås
Sverige / Sweden

Copy 0706 035941
Design 0705 604844

Grafisk designer och formgivare