Kari Palmqvist

Från utställning på Galleri Bacchus i Borås


Temat var Passion och tidiga
minnesfragment "Helsinki Blues 3-7"