Den 16:e maj 2008 avtäcktes Jim Dines skulptur, en 9 meter hög Pinocchio, "Walking to Borås". Trädockan (nu i brons), som enligt sagan ville bli en levande pojke, stegade då in i centrum av Borås.
Uppståndelsen i staden var stor, och debattens vågor har gått höga. Snart sagt varje medborgare verkar ha en mening om Pinocchio. Frågor om motiv, placering och den demokratiska beslutsprocessen har gett upphov till sällan skådad debatt på insändarsidor, gator och torg. I dagsläget har mer än 400 insändare publicerats i Borås Tidning.
Det är detta Kari Palmqvists målning främst berättar om:
Boråsarnas engagemang i det offentliga rummets konstnärliga utsmyckning.

Under den hetaste debatten om Pinocchios vara eller inte vara i Borås besökte Kari Palmqvist Nationalmuseum i Stockholm. Han fängslades av Carl Gustav Pilos målning "Gustav III:s kröning" målad under åren 1782 - 1793. Själva kröningen ägde rum 1771 i Storkyrkan under de fyra ståndens överinseende.
Att välja Pilos verk för att uttrycka ett modernt skeende är för Kari Palmqvist ett sätt att hylla en mästare och hans klassiska hantverk.

Många yttre element i ”Pinocchios avtäckning” följer därför Pilos målning. Målningen är, liksom Pilos, ofullbordad, och avslutades den 16:e maj. Vidare har den samma mått (293 x 530 cm) målad på odelad duk, liknande komposition och dunkel ljussättning.

"Pinocchios avtäckning” beskriver en nutida händelse drygt 200 år senare. Kung Gustav III är ersatt med Pinocchios jättesteg in i Borås 2008. Grupperingar av människorna i målningen är snarare beroende på inställning till skulpturen, än placering i samhällsklass. Och Storkyrkans ståtliga pelare har blivit till betongfundament från den famösa motorvägen som korsar staden.

Dokumentär på nätet av Jamie Foord: http://vimeo.com/1758533

Läs mer på:
http://www.zenitkultur.com/artist.php?id=834