Profilprogram.

Är den bestämda designstrategi som styr
hur ett företags olika varumärken, produkter
och budskapsbärare skall se ut.
Logotyper.

Ordbilder i en särskiljande utformning,
som profilerar företag, tjänster och
produkter.
Symboler.

Ideogram och monogram för olika
typer företag och verksamheter.
Posters.

Egna publikationer.

Egna konstprojekt.
Studio Bubblan AB
Skanstorget 6A
411 22 Göteborg
Ateljé: Lakhallsv 22
506 32 Borås
Sverige / Sweden

Copy 0706 035941
Design 0705 604844