Vi har arbetat med Cadpoint/ Reell / POINT sedan starten -85.
Cadpoint / Reell / POINT utvecklar mjukvaror för byggbranschen och är marknadsledande i Norden.

Vi arbetar efter tre huvudmålsättningar: Varumärken och symboler får inte förvanskas eller urvattnas. Nya designlösningar ska bygga på den redan befintliga designen. De ska dessutom vara ledande i estetik, originalitet och trend.

Varumärken för koncernen och produkter

Symboler för nya versioner och evenemang

Formgivning av CD-skivor, manualer, kartonger, tidningar, bilar, pennor, golfbollar, flaggor, kläder

Koncept för annonser, mässor

Forts. nästa sid.