VAV heter nu Svenskt Vatten.

Ovanstående julhälsning var den första synliga förändringen.Stor pdf-fil,
som innehåller utdrag ur Svenskt Vattens grafiska manual.