Symbol för Point
Symbol för Prêt
Symbol för Grön Bostad
Symbol för FAH